badania makroskopoweTerminem badania makroskopowe określa się obserwację próbek metali przy użyciu powiększenia maksymalnie dwudziestokrotnego lub też nie korzystając z narzędzi powiększających.

Badaniom poddawane są specjalnie do tego celu wybierane próbki którymi mogą być przekroje elementów, powierzchnie wycięte z elementów lub przełomy. Badania takie prowadzone są w celu uzyskania informacji na temat budowy wewnętrznej elementów metalowych. Można dzięki nim dowiedzieć się między innymi o budowie włóknistej materiału poddanego wcześniej przeróbce technicznej, grubościach warstw nawęglanych oraz hartowanych powierzchniowo, niejednorodności składu chemicznego, strukturze pierwotnej jaką posiadał odlew. Informacje zdobyte przez przeprowadzone badania makroskopowe umożliwiają ocenę jakości wykonania wielu zabiegów technologicznych na raz. Badania takie wykonywane są również w celach ustalenia przyczyn zaistniałych awarii.

W takiej sytuacji dzięki prawidłowej ocenie oraz badaniu można dowiedzieć się jaka masa wywołała uszkodzenie, jak przebiegał sam proces niszczenia (określa się jego początek oraz szybkość przebiegu procesu). W wielu przypadkach przeprowadzenie takich badań dostarcza informacji wystarczających do konkretnego oszacowania przebiegu oraz przyczyny zaistniałej awarii.