Współcześnie różnego rodzaju kursy, szkolenia oraz warsztaty stanowią integralną część rzeczywistości milionów ludzi. Szeroko rozumiany pęd do wiedzy oraz chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji wymusza na rynku dostarczanie odpowiednich rozwiązań. W efekcie na rynku jak grzyby po deszczu mnożą się ogłoszenia oferujące profesjonalne doradztwo IT. Czym jednak ono jest?

Doradztwo IT to nie (jak to potocznie się do rozumie) serwis komputerowy, ale profesjonalne konsultacje przeprowadzane na zasadzie szkoleń (wewnętrznych lub zewnętrznych) lub warsztatów, które uwypuklają zakres i skalę potencjalnych problemów, z którymi musi mierzyć się każdy człowiek w zinformatyzowanym świecie. Z doradztwa IT korzystają głównie przedsiębiorstwa wysyłając na nie swoich pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji, ugruntowania wiedzy oraz zderzenia ich z nową zmieniającą się sytuacją rynkową. Efektem skorzystania z usług doradcy IT ma być wzrost ogólnej efektywności (zarówno jednostkowej jak i firmy, jako całości) oraz bezpieczeństwa przy obrocie najróżniejszymi informacjami.

Współcześnie problemem nie jest znalezienie firmy świadczącej doradztwo IT, problemem jest wybranie opcji rzetelnej. Mówców i ekspertów kuszących darmowymi dodatkami jak webinary itp. jest na pęczki, a jak wiadomo weryfikacja zawsze zajmuje czas. Drugim problemem jest często niezdawanie sobie sprawy jakich usług doradczych tak naprawdę potrzebujemy dopóki ekspert do nas nie przyjdzie – dopiero wtedy (często rażące) braki w wiedzy, możliwościach oraz strukturze organizacyjnej są uświadamiane. Nie tyle korzystnym, ale wręcz musowym jest znalezienie profesjonalnego doradcy IT, z którym będzie można współpracować przez następne lata. Dzięki temu lwia część potencjalnych problemów – jak ustawiczne śledzenie zmieniających się nowinek technicznych, aktualnych zagrożeń oraz możliwości modernizacyjnych (systemów i wyposażenia) zostanie zdjęte z naszych barków, a my będziemy mogli się spokojnie skupić na innych priorytetach. To przy ekspercie zostanie obowiązek uwypuklenia braków oraz ich skorygowania, nam jedynie przyswojenie nowej wiedzy. Nie warto więc wyważać tutaj otwartych drzwi i na siłę próbować stać się informatycznym omnibusem jeżeli istnieją możliwości, których wykorzystanie jest w stanie przynieść szybsze i bardziej efektywne skutki.