Już od dawna mówi się o tym, że najwyższą wartością każdej firmy są zasoby ludzkie, do niedawna można było jednak odnieść wrażenie, że wcale nie poświęca się im należytej uwagi. Owszem, rekrutacja pracowników była prowadzona w pełni profesjonalnie, często jednak wydawało się, że już po jej zakończeniu i przyjęciu do firmy pracownik był pozostawiany samemu sobie i uznawany za osobę, której nie trzeba poświęcać zbyt dużej uwagi. Na początku dwudziestego pierwszego wieku mamy jednak do czynienia z dość istotnymi zmianami.

Rekrutacja pracowników nadal stoi na bardzo wysokim poziomie, zdecydowana większość firm nie pozwala już sobie jednak na zaniedbywanie tych pracowników, w przypadku których proces rekrutacyjny zakończył się powodzeniem. To właśnie z myślą o nich przygotowywane są prowadzone cyklicznie testy pracownicze, a także metody ich oceny, takie, jak choćby ocena 360 stopni w istotny sposób różniące się od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Sami zatrudnieni nie są jednomyślni wówczas, gdy oceniają testy pracownicze, niektórzy mówią przy tym wprost, że nadmierne zainteresowanie firmy ich możliwościami nie jest im na rękę. Nie da się jednak ukryć, że ocena 360 i inne metody pozwalające na weryfikację ich możliwości pozwalają na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.