Obraz abstrakcyjny - to wbrew pozorom i przyjętym współcześnie znaczeniom – nie tylko bezpostaciowy twór, któremu nie można przypisać żadnej formy, ani treści. Prawdą jest, że sztuka abstrakcyjna według swych założeń, chciała odejść od malarstwa figuratywnego i związanego z nim kanonu, którym przez wiele lat podążali artyści. Abstrakcjonizm chciał zburzyć ten schemat i odejść od skostniałych form. Odrzucał więc obłe kształty w sposób dosłowny nawiązujący do konkretnych przedmiotów. Z tego też powodu abstrakcję nazywa się sztuka bezprzedmiotową i bez figuratywną, jednak niepozbawiona barw, linii, a przede wszystkim znaczenia.

Jak wybrać obraz abstrakcyjny?

psychodeliczny obraz abstrakcyjnyPodobnie jak z każdym innym rodzajem sztuki – obrazy wybiera się instynktownie, subiektywnie. Sztuka, zwłaszcza ta współczesna powstawała i powstaje po to, by wzbudzać odczucia estetyczne, ale przede wszystkim dyskusyjne. Malarstwo ma nas poruszać nie tylko pod względem konwencji, barw i tematu, ale ma w nas samych wywoływać intelektualny ferment, który będzie pobudzał do myślenia, refleksji, a także w jakiś sposób nas uspokajał.

Pytanie o to jak wybrać obraz abstrakcyjny wcale nie należy do trudnych, gdyż każdego z nas co innego porusza. W tym wypadku należy jednak zastanowić się nad kierunkiem w szeroko pojmowanej sztuce abstrakcyjnej, który nas najbardziej interesuje. Abstrakcjonizm bowiem nie jest jednostajnym tematem, według którego można scharakteryzować twórców tego kierunku. To mnogość szkół i okresów twórczych, w których sztuka abstrakcyjna się rozwijała. Abstrakcja geometryczna, De Stijl, Bauhaus, minimal art, konstruktywizm, czy action painting - to kierunki, które należą do jednego nurtu, ale charakteryzują je różni twórcy i techniki. Po dziś dzień artyści, którzy tworzą tym stylem, nawiązują do technik malarzy dwudziestowiecznych.

Wybór obrazu abstrakcyjnego powinien być także skupiony wokół miejsca jego przeznaczenia. Ważne ą barwy, gdyż to one nas uspakajają lub pobudzają. Warto więc obraz abstrakcyjny dobrać odpowiednio pod względem kolorów – spokojniejsze powinny charakteryzować obraz do sypialni, te w odważniejszych odcieniach na przykład ten, który umieścimy w salonie.