ocena zagrożenia wybuchem

W firmach, które magazynują lub korzystają z substancji mogących powodować powstawanie atmosfery wybuchowej w interakcji z powietrzem, zaleca się przygotowanie specjalnego dokumentu oceniającego ryzyko wystąpienia wybuchu. Ocena zagrożenia wybuchem jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który korzysta ze wspomnianych wcześniej środków – substancji mogących stanowić przyczynę powstania atmosfery wybuchowej. Wykonanie takiej oceny zwykle zleca się wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, a koszt przygotowania tego typu dokumentu zależy przynajmniej od kilku różnych zmiennych. Pierwszą zmienną jest charakterystyka obiektu zajmowanego przez firmę, w tym powierzchnia obiektu, ilość kondygnacji, z jakiej składa się dany obiekt, liczba pomieszczeń wewnętrznych, ilość i długość ciągów komunikacyjnych, jednym słowem cała przestrzeń, która może być zagrożona wybuchem. Drugą zmienną wypływającą na cenę opracowania takiego dokumentu jak ocena zagrożenia wybuchem jest ilość substancji palnych stosowanych lub magazynowanych przez dane przedsiębiorstwo. Koszt wykonania dokumentu będzie tym większy, im większa jest liczba substancji wykorzystywanych przez firmę. Trzecia zmienna to obecność w firmie wcześniejszych analiz oceniających ryzyko wystąpienia pożaru, ekspertyz dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i innych tego typu dokumentów. Jeśli firma dysponuje tego typu opracowaniami, ocena zagrożenia wybuchem będzie mniej kosztowna. Ostatnia zmienna to profil działalności firmy. To również ma wpływ na cenę wykonania takiej oceny. Więcej na temat oceny zagrożenia wybuchem dowiesz się na: http://explatforma.com/.