poradniki dla kobiet

Wiele osób odwraca się obecnie od religii, za co winę w głównej mierze ponoszą duchowni przedstawiający swoim zachowaniem wartości zgoła odmienne niż przekazanie wiary. Świadectwa wiary, jak również ich zaprzeczenie przez osoby mające stanowić przykład i prowadzić przez drogę w wierze stanowią poważne zagrożenie dla pozycji religii w przyszłości. Księgarnia katolicka to coraz mniej chętnie odwiedzany przybytek, w związku z czym świadomość również jest niedostateczna. Przez trend, jakim jest odwracanie się nie tyle od wiary co jej praktykowania księgarnia chrześcijańska również staje się przybytkiem niegodnym odwiedzin. Poradniki dla rodziców o przestarzałej, i niesprawiedliwej formie, jak też wszelkiego rodzaju próby nawracania na siłę działają dodatkowo na niekorzyść, przez co religia staje się jeszcze większym „wrogiem” niźli była dotychczas stawiając przed swoimi wyznawcami zakazy i nakazy. Brak chęci do praktykowania przejawia się również w szkołach. Obecnie księgarnia chrześcijańska podręczniki do religii zamawia raczej na życzenie kupującego, jako że z roku na rok liczba dzieci uczęszczających na lekcję religii maleje na korzyść etyki. Świadectwa wiary są równie istotne co niewiary, zwątpienia i odejścia.